Specijalizovani pripremni kursevi za polaganje cambridge ispita (KET, PET, FCE, CAE, CPE)

Prikaži sve | Zatvori sve

Šta je KET?
KET kvalifikacija služi kao dokaz sposobnosti upotrebe engleskog jezika za komuniciranje na početnom nivou u svakodnevnim situacijama. Na ispitu se testiraju sve četiri jezičke kompetencije: čitanje, pisanje, razumevanje i izražavanje.

U zavisnosti od rezultata ispita, KET certifikat se izdaje za A1, A2 i B1 nivo.

Pripremna nastava za KET test
Nastava se izvodi u malim grupama, što obezbeđuje individualan pristup svakom od polaznika, zanimljivu radnu atmosferu i odličan rezultat. Materijali su pažljivo odabrani od strane profesora i prilagođeni interesima i potrebama polaznika.

Cilj kursa je da što pre usvojite osnovu jezika potrebnu za bazičnu konverzaciju i snalaženje u različitim situacijama. Akcenat je već od prvog časa na konverzaciji što od samog starta pruža mogućnost razvijanja slobode komuniciranja na stranom jeziku.

Šta je PET?
PET je jezička kvalifikacija poznavanja engleskog jezika i pokazuje sposobnost kandidata da komunicira koristeći engleski jezik za svakodnevne potrebe u poslovnim situacijama, za potrebe studija i putovanja. PET postoji u dva oblika – za odrasle i decu školskog uzrasta. Obe opcije ispita obezbeđuju istu kvalifikaciju i sastoje se iz istog formata, sa jedinom razlikom u odabiru tema, prilagođenim uzrastu kandidata.

Nivo jezičke kvalifikacije: B1

Pripremna nastava za PET test
Nastava se izvodi u malim grupama, što obezbeđuje individualan pristup svakom od polaznika, zanimljivu radnu atmosferu i odličan rezultat. Materijali su pažljivo odabrani od strane profesora i prilagođeni interesima i potrebama polaznika.

Šta je FCE?
FCE predstavlja generalnu kvalifikaciju engleskog jezika i dokaz je da je kandidat u mogućnosti da komunicira i piše na engleskom jeziku na nivou potrebnom za rad ili učenje na engleskom govornom području.

Nivo jezičke kvalifikacije: B2

Pripremna nastava za FCE test
Nastava se izvodi u malim grupama, što obezbeđuje individualan pristup svakom od polaznika, zanimljivu radnu atmosferu i odličan rezultat. Materijali su pažljivo odabrani od strane profesora i prilagođeni interesima i potrebama polaznika.

Šta je CAE?
CAE predstavlja generalnu kvalifikaciju engleskog jezika koja pokazuje da Vaš engleski ispunjava očekivanja standarda profesionalnog poznavanja jezika u poslovnim i akademskim krugovima. Ispit je prihvaćen širom sveta od preko 4000 institucija.

Nivo jezičke kvalifikacije: C1

Sertifikat koji je koristan za studiranje, rad u inostranstvu i imigracione procedure.

Pripremna nastava za CAE test
Nastava se izvodi u malim grupama, što obezbeđuje individualan pristup svakom od polaznika, zanimljivu radnu atmosferu i odličan rezultat. Materijali su pažljivo odabrani od strane profesora i prilagođeni interesima i potrebama polaznika.

Šta je CPE?
CPE kvalifikacija pokazuje da ste usavršili poznavanje engleskog jezika i da možete da se služite istim u zahtevnim situacijama, bilo da su akademskog ili profesionalnog tipa. Ovo je ujedno i najviša Kembridž kvalifikacija iz engleskog jezika.

Nivo jezičke kvalifikacije: C2

Pripremna nastava za CPE test
Nastava se izvodi u malim grupama, što obezbeđuje individualan pristup svakom od polaznika, zanimljivu radnu atmosferu i odličan rezultat. Materijali su pažljivo odabrani od strane profesora i prilagođeni interesima i potrebama polaznika.